PĚSTUJEME

… na našich polích pěstujeme obiloviny jako pšenici, ječmen a oves, které velké části slouží jako krmivo pro zvířata, průmyslové a okrajově i konzumní brambory, česnek, řepku, lupinu, na loukách paseme nebo sklízíme traviny

xxx

Hospodaříme na 195 ha v bramborářské oblasti, z čehož je 30 ha luk nebo pastvin.

xxx

OBILÍ

PŠENICI, JEČMEN, OVES
 obilí slouží především jako krmivo

BRAMBORY

PRŮMYSLOVÉ, KONZUMNÍ
 konzumní nabízíme na prodej ze dvora

OLEJNINY

ŘEPKA OLEJKA
technická plodina
na prodej

PÍCNINY

SENO, SENÁŽ
 krmiva pro zvířata
na prodej

KOŘENÍ

ČESNEK KUCHYŇSKÝ
pěstován na prodej

LUŠTĚNINY

LUPINA BÍLÁ
 krmivo pro zvířata

OSTATNÍ

MEZIPLODINY
svazenka, horčice, ředkev