Prodej obilí

Objednávky: 608 059 646
DRUH OBILÍ CENA
Pšenice 500 Kč/q
Ječmen 500 Kč/q
Oves 500 Kč/q
Pytle si přivezte nejlépe vlastní, včetně provázků.