blog

REGIONÁLNÍ PRODUKT

PRÁCHEŇSKÁ NEDĚLE NA HRADĚ VE STRAKONICÍCH

Pod tímto názvem 11. září 2011 proběhlo v pořadí již druhé předání certifikátů značky Regionální produkt .

Tentokrát jsme se zúčastnili i my, abychom si na naše odchovávaná prasátka převzali certifikát „PRÁCHEŇSKÉ PRASE“

Cílem Asociace regionálních značek je podpora místních výrobců, zachování tradičních řemesel v regionu a v neposlední řadě i zviditelnění bývalého historického území Prácheňska