Historie

Cesta z Vídně do Čech

Naši předci byli řezníci a šli za prací do Vídně.  Jak Šolců s dcerou Růženou, tak i Čížků se synem Janem vlastnili ve Vídni řeznictví a v té době se jim jak jinak, než dařilo. Majetek se  postupně rozrostl na 3 velké domy.

Bohuslav Šolc /1882-1953/ pocházel s Vlčího Pole
Růžena Tolarová /1882-1956/ ze Spáleného Poříčí – Hvížďalky
dcera Růžena Šolcová /1911/ se narodila ve Vídni

Jan Čížek /1882-1962/ pocházel z Čejetic č. 2
Marie Dvořáková /1882-1943/ pocházela z Čejetic č. 1
syn Jan Čížek /1902-1958/ se narodil ve Vídni

V roce 1933 si Růžena Šolcová vzala Jana Čížka, o rok později se jim narodil první syn Jan /1934/. V roce 1937 před odchodem do Čech druhý syn Bohuslav/1937/.

Pradědeček B. Šolc ale stále snil o návratu do čech s úmylsem pořídit si zde hospodářství a toto rozhodnutí umocnily i obavy z 2. světové války. Rozhodovali se mezi zámkem Klenová, pravděpodobně poplužním dvorem v obci Vlkov u Spáleného Poříčí a naším dvorem ve Lhotě. Dvůr byl zaplacen z prodeje dvou domů, třetí si ponechali a začali hospodařit v Čechách.

Vznik dvora

Tzv. „Lhotecký panský dvůr“ byl postaven kolem roku 1840 panem Gustavem Obstem, majitelem panství Střelohoštice, na místě vysušeného Lhoteckého velkého rybníka. Dvůr je postaven na dubových pilotech. Tehdy byly vystavěny pouze hospodářské budovy, výměra půdy byla 50 ha. Pro větší vzdálenost od Hoštic byl ale statek propachtován.

Historie obce Střelské Hoštice

Gustav Obst jej vlastnil do 9.4.1885, kdy prodal celé Střelohoštické panství Josefu rytíři Muckovi z Muckenthalu a Strebenbergu. Dalším majitelem je Alebert Dub od 23.9.1885, Moric a Karolina Huttenovi z Klingensteinu od 30.1.1894, Oskar Heintschel z Heineggu od 26.7.1895, jeho synovec od ledna 1902, Josef a Františka Pazderníkovi od 31.10.1911, kteří pravděpodobně z finančních důvodů roku 1919 prodali značně zpustlý Lhotecký dvůr panu Josefu Hosmanovi. Ten v  roce 1920 postavil vilový rodinný dům a statek opravil. Dalším majitelem byl pan Kůrka, od něhož statek za 1 milion Korun koupili již naši předci Bohuslav Šolc a Jan Čížek s manželkami v roce 1937.

Dvůr Lhota Střelskohoštická

Ke statku patřilo 50 ha, 2 býci, dojilo se zde 20 krav, vykrmovalo kolem 25 ks hovězího dobytka, dále 5 sviní a 25 ks žíru. Také tažní koně Fricek, Lojza, Ferda, Bobík a Boris a 1 pár volů Burda a Bílej. Ze strojů traktor Škoda 20, samovaz 6ti stopý  Melichar, mlátička 32 bratři Galusové, pluh, diskeler, sečka, lis na balíky za mlátičku, šrotovník, výfuk na seno, 2 mlýnky na obilí, 2 žebřiňáky, 2 vozy korbáky.

Narodil se třetí syn František /1941/ a čtvrý syn Jiří /1947-1947/, který ve 2 letech zemřel na černý kašel.

Poválečná doba

Pak bohužel nastala neslavná poválečná éra, život nebyl jednoduchý a pod vlivem nátlaku a náhlého úmrtí (úrazu) Bohuslava Šolce byl statek na podzim roku 1953 darován státu. Postupně zde „hospodařil“ Státní statek Lnáře, JZD Střelskohoštická Lhota a JZD Pošumaví. Z části vily byly vytvořeny kanceláře a byty, ve sklepě se skladovaly brambory, na půdě obilí. Rodina mohla obývat jen 2 spodní místnosti s koupelnou a špíží. Na dvoře jim zůstal dřevník s kůlničkami. Zprvu zde ve vile bydleli všichni, ale postupem času zde mohla zůstat jen babička Růžena Čížková.  Její matka Růžena Šolcová zemřela v roce 1956, manžel Jan Čížek v roce 1958. Syn Bohuslav se oženil a postavil si dům ve Střelskohoštické Lhotě, František po sňatku žil v Zadních Hošticích u rodičů své ženy a syn Jan vzhledem k zaměstnání pobýval často mimo domov.  V roce 1970 tehdejší vedení JZD rodině nabídlo, že  dům vrátí, ale pouze manželům a ještě musí jít pracovat do JZD. Takže vzhledem k okolnostem byl dům vrácen nejmladšímu Františkovi.

1989

V roce 1989 zde žil František Čížek s manželkou Marií/1946/, děti Lenka /1972/a Pavel/1978/, babička Růžena a bratr Jan. Nejstarší syn František/1969/ žil v té době ve Vídni.

Bylo zažádáno o vydání rodinného majetku. Vzhledem k tomu, že statek byl darován státu, byla administrativa složitější než v jiných případech, ale vše se podařilo časem vyřídit . Třetí dům ve Vídni byl pod tlakem komunistů prodán počátkem osmdesátých let.